Play Songs 2 ph%c3%bat d%e1%bb%a1 n%c3%bai katy son ft clanzer by katy son Online

Published on: 16 January 2018

Play Songs 2 ph%c3%bat d%e1%bb%a1 n%c3%bai katy son ft clanzer by katy son Online - Yo ! PTBoiz
KATY SON
Phan Thiết là thánh thần tụi mày nên tránh dần
Chọi với Phan Thiết cũng như máy thằng mẫu giáo tập đánh vần
Tốt đấu với xe, mày muốn thắng thật là khó
Cũng từng 1 thời bờ bợ đít giờ quay lại cắn thật là chó
Lần trước hên bài ăn được 1 trận mài tưởng là thắng sao
Đi đâu cũng đem ra khoe chứng tỏ điều đó là mày luôn cắn tao
Giờ tao khơi màu mày có ngon thì cử ra
thay vì bớt sủa bậy máy chú cứ việc battle lần này mà thữ haz
Ohhhhhhhhhhhh mấy ảnh thật là ngông cuồng
bởi vì xuất xứ của mấy ảnh là ở trong chuồng
lãnh thổ của tụi mày là ở trong rừng và rú
giờ tao dâng sóng cứ đợi đủ khi khỉ đu canh chừng mà hú
con đỉ mẹ tụi mày vốn dĩ là thích trèo cao
Mày được sinh ra bởi thằng cha mày lúc chơi đéo thích đèo bao
biển động lại dậy sống,lấp luôn cã vùng cao
nước biển tao dâng còn không cúi đầu vái lạy mà sùng tao
flow tao điên cuồng lao đi cứ như đổ dốc bị mất phanh
Tao tiến thẳng lên vùng cao thằng nào cản đường mất mạng cũng rất nhanh
Và nếu không bản lãnh thì biết phận mà câm mồm
bởi vì tao đã qá ngán với máy ông tướng ăn canh ngồi cơm mần

Cz

đường này là cũa tao thằng nào không tránh thì tao đụng
nhãy zô mà chơi đễ coi thằng nào rồi sẽ rụng
tao vẫn còn đây tụi bây lấy cái đéo gì mà bứng
lãm nhãm coi chừng tao bắn cho rụng trứng
mày thích chơi dizz nhau zậy đễ tao ra rẹp trã
lũ chó mày cứ lôi ra, tao cho 1 đá là ngã
còn không gọi tao là ba , coi ra mày cũng lì ha
chuyến này chắc đéo cần tha, dizz cái con mẹ mày ra!
dùng dao tao sát mấy thằng rẽ mạc nầm trên vùng cao
ngữa tay mà còn ăn bám thì mày làm đéo gì hơn được tao
còn mấy thằng ăn hôi tao khuyên mày bớt đi
đừng hõi tại sao mà tao mà tao chặc mày rớt chi
hook
ket rap việt giờ thấy cũng quá đông rồi đó
thằng nào còn mún xưng king là tao ngốt zô chuồn chó
cuộc đời cũa mày sau này chắc khõi lo
vì cứ mõi ngày tao ĩa là thế nào mày cũng no

Please be aware that bbsoftwares.com only share the video for 2 ph%c3%bat d%e1%bb%a1 n%c3%bai katy son ft clanzer by katy son from youtube.com. All the video shows here are for entertainment only. If any video infringes your copyright, please contact us